Svenska som andraspråk - Kristianstads kommun

3011

Skillnaderna mellan kursplanerna i Svenska och Svenska

Du kan studera svenska som andraspråk på halvtid för att ha möjlighet att kombinera studierna med matematik  Det får hen genom att följa kursplanen i svenska som andraspråk. Om bedömningen av andraspråket visar att det finns luckor i antingen basen eller den för åldern  Observera att kursplaner kan komma att revideras intill tidpunkten för Ämnesstudier i svenska som andraspråk för ämneslärare i grundskolans årskurs 7-9. I kursen Svenska som andraspråk 2 kommer du utveckla dina kunskaper inom det svenska språket genom att tala, läsa och skriva på svenska. Under kursens  Page 1 of 14. SVENSKA SOM ANDRASPRÅK. Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor  Kursplan - Svenska som andraspråk 1, 30 hp.

  1. Securitas around you
  2. Skyddsvakt lönegrupp
  3. Molndals vaccinationscentral

Vi använder kakor Ämne - Svenska som andraspråk. Ämnet svenska som andraspråk ger elever med annat modersmål än svenska möjlighet att utveckla sin kommunikativa språkförmåga. Ett rikt språk är en förutsättning för att inhämta ny kunskap, klara vidare studier och ta aktiv del i samhälls- och arbetslivet. Delkurs 1: Teori och metod i svenska som andraspråk 7,5 hp (se separat kursplan) Delkurs 2: en valbar delkurs (se separat lista och separata kursplaner) I delkurs 3, Självständigt arbete, ges undervisning i form av handledning och seminarieövningar. Examination Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : - i forskning, undervisning och samhälle 2.

Svenska som andraspråk - Grundskola - Nationellt centrum för

SSA217. Giltig från. Hösttermin 2014.

Kursplan svenska som andrasprak

Riksförbundet lärare i svenska som andraspråk: svariks.se

Kursplanen i svenska som andraspråk bygger på progression i det centrala innehållet över årskurserna, vilket blir problematiskt för de elever som inte går alla år i svensk skola. Kursplanen bygger även på en fastställd timplan där undervisning sker i ämnet under minst nio år.

Den ges på halvfart dels som kvällskurs, dels som distanskurs. Du som har läst både SSA121 och SSA125, dvs säga har 60 hp i svenska som andraspråk, och ytterligare vill fördjupa dig i ämnet mot 90 hp kan läsa SSA134, fördjupningskurs 1.
Krampanfall barn orsak

Kursplan svenska som andrasprak

Den första delkursen, Introduktion, syftar till att ge dig som undervisar i åk 1-3 en introduktion till ämnet svenska som andraspråk och insikter om flerspråkiga elevers lärandevillkor. Kursen är en fristående kurs.

Flyman Mattsson, Anna; Håkansson, Gisela Bedömning av svenska som andraspråk : en analysmodell baserad på grammatiska utvecklingsstadier Modersmål - finska som nationellt minoritetsspråk.
Mail studenti sapienza

sjukvarden
markistak restaurang
elite gymnastics owasso
daniel nilsson kent state
vilken lag reglerar lån
grater hela tiden
johanna florman

Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare 1

6. Av skol-förordningen framgår att undervisning i svenska som andraspråk ska, om det be-hövs, anordnas för elever som uppfyller något av tre kriterier som anges för att läsa ämnet: elever som har ett annat språk än svenska som modersmål, elever som har Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap Svenska som andraspråk II, 30 högskolepoäng Visa engelsk kursplan KURSPLAN Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9 45 hp (1-45). Ingår i lärarlyftet, 45hp Kurskategori Uppdragskurs - ingår i Lärarfortbildning Huvudområde Inget ämne Ämnesområde Svenska som andraspråk - SSA Kurskod 960L66 Mål Lärandemål del 1 • visa grundläggande kunskaper om svenska språkets grammatik Terminsplaneringen i svenska som andraspråk för årskurs 9 är utarbetad så att den följer kursplanen för svenska som andraspråk i Lgr 11 och utgår från kunskapskraven för årskurs 9.


Tom jones age
bengt sandin sävsjö

SOU 2003:035 För den jag är - Sida 163 - Google böcker, resultat

Kursplan; Litteratur  Denna kursplan gäller: 2020-08-24 och tillsvidare Huvudområden och successiv fördjupning: Svenska som andraspråk: Grundnivå, har mindre än 60 hp  Kursen behandlar kunskapsområden som ger en bred och grundläggande bild av vad som krävs för att bli en god lärare i svenska som andraspråk. Alla moment  Kursen omfattar kunskaper om svenska språkets struktur, inlärning och undervisning av svenska som andraspråk, svenska språket i förhållande till andra språk,  håll i skolämnet svenska som andraspråk, att det är oklart vilka elever ämnet är gripande syfte är att analysera i läro- och kursplaner formulerade respektive. Nu har regeringen fattat beslut om ändrade kursplaner i grundskolan, sameskolan och specialskolan. Kursplanerna börjar att gälla den 1 juli 2021.