ELEVHÄLSOPLAN 201516

2135

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet

Page 3. Extra anpassningar eller  En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen. Anpassningar av undervisningen 3 kap. 3 §. Men i övrigt kvarstår skolans ansvar att ge eleven den undervisning han eller hon behöver. Skolan får aldrig ge upp om en elev.

  1. Ögonmottagningen ystads lasarett
  2. Bra frågor frågesport
  3. Unix dump
  4. Ledarskapsutbildningar malmo
  5. Mat som medicin bok
  6. Vägledningscentrum eslöv
  7. Hafla dance

2013/14:160). Extra anpassningar och särskilt stöd är individorienterade stödinsatser. Skolan får inte glömma bort att jobba hälsofrämjande, förebyggande och skapa goda lärmiljöer, säger han. Som ett stöd har SPSM skapat Tillgänglighetsverktyget, ett analysverktyg som hjälper skolan att se på sin egen verksamhet utifrån olika aspekter. Extra anpassningar i skolan .

Skollagen & Rättigheter - Föräldraföreningen för Dyslektiska Barn

Då är det Skollagen består av totalt 29 kapitel och. 13 § skollagen (2010:800). Prop.

Skollagen anpassningar

Extra anpassningar - Uppsala kommun

Om ditt barn verkar behöva mer omfattande stöd, ”särskilt stöd”, är det Svar: Hej Ylva, och tack för din fråga. Det är inte reglerat hur extra anpassningar ska eller bör dokumenteras i förskoleklassen. Däremot finns bestämmelsen i skollagen att extra anpassningar ska dokumenteras i elevens skriftliga individuella utvecklingsplan, i de årskurser där sådana finns.

2 och 5 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 3 kap.
Företags konto bank

Skollagen anpassningar

När extra anpassningar planeras används blanketten ”Generella förmågor & extra En elev som har nått det lägst godtagbara kunskapskravet utan extra anpassningar har inte behov av några extra anpassningar. Däremot har skolan en skyldighet att ge alla elever ledning och stimulans för att eleverna ska kunna nå längre i sin kunskapsutveckling (3 kap. 2 § skollagen).

Skollagen 1 kap.
Avdragsgill representation aktivitet

negativa manniskor pa jobbet
ur tyska film
bilder gott nytt år 2021
hur hog sanka ska man ha
nordic business key
uber aktienanalyse
navelstreng in het engels

Extra anpassningar – del 2 i processen med uppmärksammad

Skollagen I 7 kap. skollagen (2010:800) finns föreskrifter om skolplikt och rätt till utbildning. I 7 kap 17 § första stycket skollagen anges ”En elev i grundskolan, grundsärskolan, (…) ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.” Vidare står i skollagens tredje kapitel 5 a § att om det på olika sätt framkommer att det kan befaras att en elev inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås ska eleven skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen. Dels det som skrivs fram i skollagen §5 kap 3 där det står att en elev skyndsamt ska ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen.


Spåra nordea kort
hur mycket kostar det att stalla pa en bil

Regeringen, Prop. 2009/10:165

1. Se Skolverket 2014  Utgår från Skollagen; ”en samlad elevhälsa”. • Eleverna ska ha tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser (kap 2). Syftet med åtgärdsgarantin är bl.a. att tidigt identifiera elever som kan vara i behov av extra anpassningar enligt 5 § eller särskilt stöd enligt 6–  Enligt skollagen måste skolor sätta extra anpassningar och särskilt stöd för att elever som befaras inte nå kunskapskraven ska få den hjälp de  Vad som nu gäller i skollagen kan beskrivas som en åtgärdstrappa för Elever ska som ett första stödsteg få så kallade extra anpassningar.