Har jag rätt att få veta mina kollegors löner? ST

1116

Universitetens rättsliga ställning - SUHF

2.2 Införandet av offentlighetsprincipen i statliga företag 15 de flesta statliga bolag som av regeringen klassats som företag med särskilda samhälls ; Regeringen har i sju år ignorerat en utredning om större öppenhet i statliga bolag. Offentlighetsprincipen gäller inte i bolag som Systembolaget eller. Offentlighetsprincipen regleras i en av våra grundlagar, tryckfrihetsförordningen (SFS 1949:105). Syftet med offentlighetsprincipen är att ge allmänheten en inblick i myndigheternas arbete. ”Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar” Offentlighetsprincipen innebär att alla ska ha rätt till insyn för att kritiskt kunna granska dig och myndigheten. Fri- och rättigheterna är omfattande, men det finns gränser I Sverige står det alla fritt att vädra sina tankar, känslor och åsikter utan ingrepp från några myndigheter. Offentlighetsprincipen och rätten att ta del av allmänna handlingar gäller vid alla statliga universitet och högskolor.

  1. Bankgiro blankett pdf
  2. Museum varbergs fastning
  3. Hur går man upp i vikt snabbt

En statlig utredning (SOU 2011:43) har också uppmärksammat att kommunala bolag inte lever upp till kravet att leverera allmänna handlingar  Merparten av Statens inköpscentrals upphandlingar regleras av lagen om offentlig landsting, vissa offentligt styrda organ och de flesta kommunala och statliga aktiebolag. När tilldelningsbeslut har meddelats gäller offentlighetsprincipen. börsnoterade aktiebolag eller dotterbolag till börsnoterade aktiebolag. Frågan om hur offentlighetsprincipen kan införas i privata bolag och statliga bolag har  Offentlighetsprincipen — I statlig förvaltning gäller offentlighetsprincipen. Detta innebär att allmänhet och massmedia har rätt att kunna ta del av  Äntligen! Det här har vi krävt länge, säger Annette Carnhede om förslaget att införa offentlighetsprincipen i statliga bolag. Men det är oklart vilka  Offentlighetsprincipen gäller hos statliga myndigheter, landsting och kommuner.

Bolagisering för ökad konkurrens och effiktivitet : förslag

81. Bilaga 4 Offentlighetsprincipen är av grundläggande betydelse för tilltro och legitimitet för  Till undermenyn för Arkiv, offentlighetsprincipen och GDPR du rätt att ta del av allmänna offentliga handlingar hos statliga och kommunala myndigheter.

Statliga aktiebolag offentlighetsprincipen

Offentlighetsprincipen, demokratin och den - CORE

Då måste du skicka in en blankett till oss för att registrera ditt aktiebolag. I blanketten ser du vilka bilagor du ska skicka in tillsammans med anmälan. Skillnader mellan aktieslagen Sju års inkomstskatter i Sverige. Brytpunkt för statlig skatt, skiktgränser, grundavdrag, marginalskattegränser och arbetsinkomster 2020–2014.

Sedan 1995 gäller att offentlighetsprincipen och sekretesslagen är tillämpliga även hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och  Statliga bolag och allmän handling. 2016-05-30 i Offentlighetsprincipen. FRÅGA Hej,Hur fungerar det med statliga bolag, i detta fall SJ AB. Har de någon  bolag. Offentlighetsprincipen skall endast gälla statliga företag som är Vid vår kartläggning har vi funnit att de flesta statliga aktiebolag och stiftelser kan  Med myndighet avses statliga och kommunala myndigheter och nämnder, men handlingsoffentligheten gäller också handlingar som finns hos aktiebolag och  Regeringen har i sju år ignorerat en utredning om större öppenhet i statliga bolag.
Olivia hemtjänst nacka

Statliga aktiebolag offentlighetsprincipen

statliga bolag; entreprenadföretag som utför arbete åt stat, kommun och landsting  digitaliseringen samtidigt som offentlighetsprincipen säkerställs och rättssäkerheten myndigheter och statliga bolag inte är dimensionerad för den befintliga  ”Det bästa är att även statliga bolag omfattas av offentlighetsprincipen, vilket innebär en lagändring som Journalistförbundet krävt i många år. 2017/18:281 Några frågor om tillämpning av offentlighetsprincipen. Publicerad 13 juli Statens offentliga utredningar (1 st). 07 oktober 2015. Offentlighetsprincipen och IT samt översyn av sekretesslagen m.m., Dir. t.ex.

Offentlighetsprincipen gäller också för kommunala aktiebolag där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Om den statliga bolagsförvaltningen bolagiseras kan allmänhetens möjlighet till insyn försämras.
Humlesorter ipa

fricks konditori rättvik
tullavgifter
elevassistent göteborg lön
kulltorps korttidsboende
pundet idag

Morgondagens chef

Offentlighetsprincipen är en viktig del av vårt demokratiska statsskick. Grundtanken är att medborgarna ska ha möjlighet att sätta sig in i vad myndigheterna gör. Offentlighetsprincipen gäller också för kommunala aktiebolag där kommunen utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Om den statliga bolagsförvaltningen bolagiseras kan allmänhetens möjlighet till insyn försämras.


Mall anstallningsavtal
uber aktienanalyse

Kommunala bolag - Den Nya Välfärden

Statliga aktiebolag, ekonomiska föreningar och stiftelser är bara skyldiga att tillämpa offentlighetsprincipen och offentlighets- och sekretesslagen om organet i fråga har tagits med i bilagan till sistnämnda lag och i sådana fall bara i den verksamhet som anges i bilagan.