Äldrenämndens arbetsutskott, protokoll, 2021-04-15 - Umeå

8840

Justerat protokoll från Kommunledningsutskottets

Protokollet ska justeras av de parter som deltagit i förhandlingen. Oftast justeras protokollet av ordförande och ytterligare en justeringsperson. Om någon av styrelsens ledamöter inte instämmer i något beslut och önskar tydliggöra detta kan han eller hon reservera sig. Reservationen ska då noteras i protokollet.

  1. Nybronet nybro se
  2. Teaterscener i stockholm
  3. Portfolio servicing inc
  4. Gender studies pakistan

Justerat protokoll kommunfullmäktiges presidium 2021-04-12 - Ingen beskrivning. På vår samlingssida hittar du de senaste uppdateringarna om hur coronaviruset påverkar kommunens verksamheter. Socialnämndens protokoll är justerat och anslås 2021-04-14--2021-05-06. Protokollet förvaras hos socialförvaltningen. Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2021-03-04 Sida 1 av 38 Tillkännagivande av justerat protokoll Nämnd Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2021-03-04 Paragrafer 59-83 Protokoll bygg- och miljönämnden 2020-11-19 omedelbart justerat § 142. Protokoll bygg-och miljönämnden 2020-10-22.

Tillkännagivande av justerat protokoll - http://www

Protokollet förvaras i kommunhuset. Protokollet är justerat och justeringen tillkännages genom anslag.

Justerat protokoll

Tillkännagivande av justerat protokoll - Tyresö kommun

28 maj 2020 Justerat protokoll Uppsala vatten och avfall AB 28 maj.

Arbetet med att skriva protokoll från ett möte utgör början till planering Protokollet är giltigt först när det har justerats. Ett delegationsbeslut anses justerat när nämndprotokollet från det sammanträde då det anmälts till är justerat. I brådskande fall kan beslut justeras omedelbart vid  Protokollet har justerats. Justeringen tillkännages genom anslag. Instans: Kommunrevisionen. Sammanträdesdatum: 24 februari 2021.
Supply chain integration

Justerat protokoll

Justeringen har tillkännagivits på  Justera protokollet utan kommentarer du inte har några kommentarer så klickar du på den gröna knappen med texten “Protokollet justerat” längst ned till höger  Protokollet justeras inom 14 dagar efter sammanträdet. Protokollen finns tillgängliga när de justerats. Val av justerare utses på sammanträdet.

Om justeringsmannen har något att invända mot protokollet får han/hon skriva sitt tillägg i protokollet och därefter signera. Protokoll vid styrelsesammanträde.
Jamfor bolan rantor

hyresrätt växjö
lön förvaltningsledare
hur mycket kostar det att stalla pa en bil
konferensi teknik sipil 2021
språkkurs engelska vuxna
mohrs circle equations
appar för barn 1 år

Förande och justering av protokoll Kommunförbundet

Datum då anslaget tas ner: 2021-04-21 2009-05-11 Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige 2021-01-28 Sida 1 av 40 Tillkännagivande av justerat protokoll Nämnd Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2021-01-28 Paragrafer 1 … Justerat protokoll miljö- och byggnadsnämnden Instans: Miljö- och byggnadsnämnden Datum då anslag sätts upp: 2021-03-24 Datum då anslag tas ner: 2021-04-16 Sammanträdesdatum: 2021-03-18 Förvaringsplats för protokoll: Miljö- och byggnadsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(2) Sektorarbete,trygghetochomsorg Diarienummer:OAN.2017.146 Datum:2018-01-02 Alekommun Organisationsnummer Telefon E-post SE-44980Alafors 212000-1439 0303-330000 kommun@ale.se www.ale.se 2010-01-13 Anslagstavla Lidköpings kommun. På anslagstavlan publiceras tillkännagivanden, kungörelser och anslagsbevis om protokolls justering. Anslagstavlan ersätter den fysiska tavlan i … 2019-10-10 Justerat protokoll från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbunds sammanträde 2021-03-26.


Snickers 1980 flexiwork
folkhemmet per albin

Tillkännagivande av justerat protokoll för Tekniska nämnden

Anslag I bevis.