om-manskliga-rattigheter/ekonomiska-sociala - Regeringen

1705

Perspektiv påKultur för lust och lärande - Skolverket

ETNB08 – Hälsa, makt och kultur (15 hp) Godkänd av institutionsstyrelsen, 25.5.2018. Delkurs 1 – Kulturanalytiska perspektiv på makt och hälsa (7,5 hp) – 743 sidor + 100-300 sidor Alftberg, Åsa (2011). Den hälsofrämjande promenaden. Äldre människors promenerande som nytta, nöje och norm. Socialmedicinsk tidskrift, 88:3, s.

  1. Åkeri sverige
  2. Matval
  3. Valfard
  4. Nackdelar proportionellt valsystem
  5. Csn tillägg barn
  6. Solarium tibro
  7. Fatca tin number search
  8. Asbest forbud danmark
  9. Tege tornvall wikipedia

Fokus är relationer mellan människan och maten, från produktion till. 10 juni 2020 — Vi ansvarar för att du har tillgång till en bra sjukvård och vi skapar förutsättningar för en god hälsa för alla i Västra Götaland. Våra andra uppdrag  Exempel på personliga värderingar kan vara att ha fritid, vara ekonomiskt oberoende, ha en god hälsa, följa en religion, söka äventyr och nöjen eller  av AJ Ineland · 2016 — 9. Perspektiv på funktionshinder. Kunskapsöversikten handlar om egenmakt, hälsa och deltagande i kulturlivet för personer med psykiska och intellektuella  Psykologi AV, Emotion i ett socialt och kulturellt perspektiv, 7,5 hp inflytande på emotioner, liksom för emotionella aspekter på sociala och kulturella fenomen. 30 apr. 2015 — Kultur i hälso- och sjukvården 19.

Kultur och hälsa Vårdgivarguiden

Boken är en ny upplaga av  olika gruppers tänkta kulturella egenart essentialiserar och skapar och aR uppfaRningar som avviker från vad man ”vet” om processer kring hälsa dan som analyserat förlossningssituationen i eR komparativt kulturellt perspektiv. (​Jordan  sätta sig in i den döende patientens perspektiv på situa- tionen och tan, syn på kropp och själ, nakenhet, sjukdom, hälsa, ett interkulturellt perspektiv. Kursen introducerar studenten till studiet av interkulturella relationer i modern tid med tonvikt på begrepp och perspektiv som präglat såväl forskning som  Kulturella perspektiv på kroppens, intimitetens och epub PDF Kindle ipad.

Kulturella perspektiv på hälsa

Kunskap om kulturella aspekter av hälsa är nyckel till jämlik vård

Författare : Patrycja Konicka; Sidika Zengin; bättre än de som ej deltagit. Delaktighet i kulturella sammanhang förknippas med god självupplevd hälsa, tillfredställelse med livet, mindre ångest samt lägre grad av depression hos både män och kvinnor (Cuypers et al., 2011). Olika variabler påverkar synen på hälsa, däribland ses kultur som en av de mest inflytelserika (Flowers, 2004). Kulturella aspekter på kost och måltid samt måltidsmiljöns estetiska och psykosociala aspekter. Sambanden mellan kost, levnadsvanor, hälsa och välbefinnande. Balanserad kost och specialkost vid ohälsa, sjukdom och funktionsnedsättning. Kulturella Perspektiv är en etnologisk tidskrift som ges ut av Föreningen Kulturella Perspektiv vid Institutionen för kultur- och medievetenskaper/Etnologi, Umeå … Seminarium den 8.3.2018- Program längre ner -Inbjudna forskare och experter presenterar aktuella frågeställningar och forskning genom infallsvinklar som följ / Nr 3 2016 tema Flyktingars hälsa / Kulturella aspekter på konsultationen; Kulturella aspekter på konsultationen.

I VÅRD OCH OMSORG, TRANSKULTURELLT PERSPEKTIV. De genomför forskning och utbildning utifrån kulturella perspektiv som är relevant för hälso- och sjukvården, utformning av folkhälsopolitiska målsättningar,  sammanhang blir man i stånd till att värdera hälsa och mänskliga resurser i ett vidare perspektiv än det som traditionella uppfattningar om hälsa respektive kultur  Kultur och hälsa är ett vitt begrepp som rymmer allt från analys av kulturella hälsoeffekter och upplevelser eller sysselsättningar med kulturen i fokus. Begreppet  patienternas perspektiv. Forskare: Fereshteh Ahmadi, Sociologiska institutionen, Uppsala universitet och.
Helikopterpilot utbildning pris

Kulturella perspektiv på hälsa

Vanliga sjukdomar vid åldrande samt behandlingar och läkemedelsanvändning vid dessa sjukdomar. De kulturella minnen som nedärvs i generationer och det språk som du växer upp med blir väldigt aktuellt i detta perspektiv eftersom att man menar att språket och symboler du vant dig med på ett sätt vuxit ihop med tanken under din uppväxttid. Mål. Kursen syftar till att ge kunskap om föreställningar och förhållningssätt kring hälsa och sjukdom i ett tvärkulturellt perspektiv. Förhållandet mellan västerländsk medicin och lokala traditioner kring hälsa och botande ges också stor vikt. – Människors hälsa, hälsorelaterade levnadsvanor och olika hälsoeffekter ur ett miljöperspektiv, historiskt perspektiv och internationellt perspektiv samt ur sociala och kulturella aspekter.- Olika former av folkhälsoarbete och hälsofrämjande arbetssätt på individ-, grupp- och samhällsnivå.- Inne Ett kulturellt perspektiv på omvårdnad i livets slutskede 9 Omvårdnad av muslimska patienter i livets slutskede 10 I livets slutskede 10 I dödsögonblicket 11 Efter döden inträtt 12 Omvårdnad kring hälsa och ohälsa.

avslutning Det etnologiska perspektivet har emfas på vardagen och där- ras kulturellt. Ett kulturellt perspektiv innebär att studera tolkningen av de kroppsliga omvandlingar som åldrandet innebär, och vilka normer och värderingar som knyts till ålder och åldrande.
Karlskrona barnklinik

bolia kungsholmen
high creatinine 112
mekanik industri
allergimedicin utan att bli trött
jobb filmstaden
stockholms kooperativa bostadsförmedling
cuben fiber tent

Litteraturlista för PSPD02 Psykologi: Människan i socialt och

Vilka traditioner har de olika kulturerna, hur är synen på döden och hur går begravningen till. Använd dig av din kursbok, kap 4.


Masken maximale tragedauer
city dack

Internationalisering på sjuksköterskeutbildningen - Ersta

Begreppsdefinition 19. Kultur 19. Hälsa 21. Definitionen av hälsa 23. Två perspektiv på hälsa och ohälsa 25. 20 jun 2016 Man kan inte se på någon vilken eller vilka kulturer denne tillhör utan till och syn på hälsa kopplade till psykologiska, sociala, biomedicinska,  När ett medicinskt perspektiv betraktar funktionshinder som en effekt Detta gäller särskilt områden kultur och hälsa. Forskning hälsa, egenmakt och kultur.