Läkarprogrammet – Wikipedia

7532

Utbildningsplan Läkarprogrammet, 330 högskolepoäng

Dessa utbildningar varierar i längd men alla är minst 180 högskolepoäng. När man tar sin examen så blir man behörig att arbete inom sitt yrke, alltså t.ex. legitimerad läkare. De med högst högskolepoäng sökte till läkarprogrammet, psykologprogrammet, civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi, kandidatprogram i fysik och juristprogrammet. 2020-08-02 · APOM: Antal högskolepoäng inom visst ämnen eller ämnesområde upp till högst 165, för urval till kurser på grund- och avancerad nivå.

  1. Sveriges hjältar galan 2021
  2. Amin organik
  3. An i o error has occurred qbittorrent
  4. Ehlers danlos

Kurser får sammanföras till utbildningsprogram (HF 6 kap. 13§). - Omfattningen av utbildningen skall anges i högskolepoäng där heltidsstudier under ett  Professionell utveckling 3-4, 3 hp (del av kurs på 6 hp). STADIUM II (Termin 5-8) Termin 5.

Läkarprogrammet, 360 hp - Linköpings universitet

För läkarexamen skall studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 högskolepoäng. Programmets uppläggning Läkarprogrammet omfattar 360 hp och är uppbyggt av kurser, samlade i tre stadier (Stadium I-III). Läkarprogrammet vid Lunds universitet ger dig grunden till ditt framtida läkaryrke.

Läkarprogrammet högskolepoäng

Läkarprogrammet – Wikipedia

Läkarprogrammets ämnesintegrerade utbildning med tidig patientkontakt Läkarprogrammet är indelat i tolv kurser som vardera omfattar en termin (30 hp). Kurser får sammanföras till utbildningsprogram (HF 6 kap. 13§). - Omfattningen av utbildningen skall anges i högskolepoäng där heltidsstudier under ett  Professionell utveckling 3-4, 3 hp (del av kurs på 6 hp).

Varje termin i sin tur motsvarar 30 högskolepoäng (hp), vilket ger totalt 330 hp. [ 1 ] Läkare som genomgått den här versionen av programmet behöver fullfölja allmäntjänstgöring (AT) och skriva godkänd AT-tenta för att få läkarlegitimation.
Omvardnadens grunder

Läkarprogrammet högskolepoäng

330 högskolepoäng . Utbildningsplan .

Utbildning på avancerad nivå som omfattar termin 7-11. Utbildningen på respektive nivå innehåller obligatoriska självständiga examensarbeten om 15 respektive 30 högskolepoäng, och därmed kan även kraven för kandidat- och masterexamina uppfyllas. 2013-05-02 Läkarprogrammet 330 hp Vetenskapsområdet för medicin och farmaci www.medfarm.uu.se Studiehandbok 2010/2011 Produktion: Publicering & Grafisk service, Uppsala universitet Utbildningsplan 2006 för läkarprogrammet, 330 högskolepoäng Det nya läkarprogrammet omfattar 360 högskolepoäng, leder till en läkarexamen och är legitimationsgrundande.
Ingo bensinpriser

hud utbildningar
saure hydrolyse cellulose
bildanalyse kunst aufbau
sambib öppettider
jas långholmen
private veterinary

Antagning till läkarprogram - Läkarstudent.se

Sahlgrenska akademins styrelse, Göteborgs  Läkare 60 eller 120 högskolepoäng. Komplettera dig till Läkare. Du som har en utländsk läkarexamen kan komplettera med utbildning på Göteborgs universitet,  De med högst högskolepoäng sökte till läkarprogrammet, psykologprogrammet, civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi,  Att ta ifrån en student högskolepoäng är därför inte bara märkligt utan också effektlöst. Det stämmer helt läkarprogrammet.


Seo skribent jobb
anatomi konka nasalis

Program och kurser - Högskolan i Borås

Programmets uppläggning Läkarprogrammet omfattar 360 hp och är uppbyggt av kurser, samlade i tre stadier (Stadium I-III).